Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Snappet

Wij doen er op de Toermalijn alles aan om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs. De goede resultaten willen we continueren en dus maken we gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. De groepen 4 t/m 8 werken met Chromebooks. Voor de kernvakken wordt o.a. snappet ingezet.


Wat is Snappet? 

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van de leerlingen in het basisonderwijs te verbeteren. Met het lesmateriaal op snappet, wordt op eigentijdse wijze onderwijs gegeven. Snappet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. De kinderen verwerken op snappet een gedeelte van de lesstof van de vakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.

Hoe werkt Snappet?

Het doel van Snappet is om de kwaliteit van de leerlingen in het basisonderwijs te verbeteren. Met het lesmateriaal op snappet, wordt op eigentijdse wijze onderwijs gegeven. Snappet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op onze lesmethoden. De kinderen verwerken op snappet een gedeelte van de lesstof van de vakken rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat.

Onze leerkrachten geven de gewone lesinstructie met behulp van het digibord. De opdrachten maakt het kind echter voor een groot gedeelte op de Chromebook. Het voordeel is dat het kind direct ziet of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan het kind de opdracht direct verbeteren.


De leerkracht kan via de computer live meekijken op het zogenoemde 'dashboard' om te zien hoe de opdrachten worden gemaakt door de kinderen. De kinderen zijn met naam te zien op de computer van de leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Ook kan de leerkracht zien hoever het kind is gevorderd met de lesstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht de opdracht nogmaals uitleggen.

Als de kinderen klaar zijn met hun opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld m.b.t. wat een kind moet kunnen. De leerkracht zet voor ieder kind afzonderlijk extra werk klaar. Als de leerling de opdracht goed maakt, is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft, wordt de volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen).
Bij ieder leerdoel is het mogelijk om sterren te verdienen. Deze verschijnen dan in beeld. Als een kind voldoende sterren heeft behaald, weet hij/zij dat het benodigde doel is behaald op zijn/haar eigen streefniveau.
Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd, doordat ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

 

Wat kan Snappet nog meer?

Doordat Snappet alle opgaven nakijkt, hoeft de leerkracht in eerste instantie minder na te kijken. De kinderen krijgen direct feedback op hun werk. 
De leerkracht heeft nu meer tijd om het werk te analyseren. Er wordt namelijk voor iedere leerling bijgehouden wat het rendement is van zijn/haar werk. Snappet geeft in leerlingrapporten aan wat de groei is per leerdoel, maar vergelijkt dit ook met leeftijdsgenoten uit het hele land. Als de groei van een kind niet naar verwachting verloopt, kan de leerkracht hier actie op ondernemen.


Hoe zit het met het schrijfonderwijs?

Uiteraard blijven wij (extra) aandacht besteden aan het schrijfonderwijs bij ons op school. Een goed handschrift vinden wij namelijk erg belangrijk. Bij de overige vakken wordt er in schriften en werkboeken geschreven.