Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Methodes

Hier vindt u een overzicht van de methodes die wij op onze school gebruiken. 

Thematisch werken kleuters

 

Alle ontwikkelingsgebieden groep 1/2                 Schatkist

Alle ontwikkelingsgebieden groep 1/2                 Kleuteruniversiteit

 

Rekenen

 

Groep 3                                                                      Alles telt

Groep 4 t/m 8                                                           Wereld in getallen (Snappet)

 

Taal

 

Technisch lezen groep 3                                          Veilig leren lezen

Technisch lezen groep 4 t/m 8                              Estafette

Begrijpend lezen groep 4 t/m 8                            Nieuwsbegrip

Taal groep 4                                                               Taal in beeld (op papier)

Taal groep 5t/m 8                                                     Taal in beeld (Snappet)

 

Spelling groep 4 t/m 8                                             Spelling in beeld

 

Schrijven

 

Groep 1 t/m 3                                                           Schrijfdans

Groep 3 t/m 8                                                           Pennenstreken

 

Engels

 

Groep 4 t/m 8                                                            Tweens                    

 

Wereldoriënterend onderwijs

 

Levensbeschouwing                                             Trefwoord

aardrijkskunde                      

natuur en techniek                   

geschiedenis                                                            Da Vinci        

 

 

Social emotioneel

 

sociale vaardigheden                                              Kanjertraining

 

 

Verkeer

 

Groep 1/2                                                                   Nijntje in het verkeer

Groep 3 t/m 8                                                            Wijzer! verkeer
Praktische verkeerslessen                                     School op Seef