Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Engels

Engels vanaf groep 1

 

We werken met de nieuwste versie van Holmwoods: Tweens! Met deze methode leren de kinderen vanaf groep 4 Engels op een hoog niveau.

De groepen 1 tot en met 3 werken nu met thema’s waarin ook Engels verweven is. Ze gebruiken woorden van de methode Tweens zodat ze, als ze naar groep 4 gaan, mogelijk het beginnersniveau van Tweens al behaald hebben.

De kinderen zijn gestart met een instaptoets om te bekijken in welk niveau ze nu instromen. Zo zijn er de startniveaus: beginners, discoverers, explorers en pioneers. Nog hogere niveaus zijn breakthrough, elementary en intermediate.

Voordat de klassikale les begint, oefenen de leerlingen eerst alle vaardigheden online. Dit doen ze in hun weektaak. Op hun eigen niveau werken de leerlingen aan woordenschat, lezen, luisteren, schrijven en spreken. Dit doen de kinderen een half uur per week. Omdat dit onderdeel is van hun weektaak kunnen ze zelf beslissen wanneer ze dit doen.

Iedere leerling heeft zijn eigen adventure book waarin tijdens de klassikale les wordt gewerkt. Het "adventure book" is gericht op het toepassen van de Engelse taal. Spreek- en schrijfvaardigheid komen dan ook veelvuldig aan bod. Dit doen we wekelijks drie kwartier groepsdoorbrekend omdat de kinderen van groep 4 tot en met 8 op hun eigen niveau de lessen volgen.

 

Het voordeel van deze methode is dat deze ook op veel middelbare scholen wordt gebruikt. Ook als een middelbare school een andere methode gebruikt sluit Tweens goed aan. Sommige van onze leerlingen hebben al bijna het niveau bereikt van wat ze op de middelbare school bij het Havo-examen zouden krijgen! Tweetalig onderwijs zou voor Toermalijn kinderen dus straks op de middelbare school zomaar eens een serieuze optie kunnen zijn. Zo gaan we met lef de toekomst in!