Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderraad

 

Wij vinden het erg fijn als ouders op school kunnen helpen. Daarom krijgen alle ouders aan het begin van het schooljaar een participatielijst, waarop ze kunnen aangeven bij welke activiteiten ze willen helpen. Met uw hulp kunnen we meer leuke activiteiten organiseren op school. U als ouders krijgt een leuk ‘kijkje achter de schermen’ in de klas van uw kind(eren).

 

Wat is de ouderraad?

Ouders die kinderen bij ons op school hebben, kunnen lid worden van de ouderraad. De Ouderraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van alle leerlingen op deze school. Onze Ouderraad bestaat momenteel uit negen leden van beide locaties. Hiervan is één voorzitter, één penningmeester, één secretaris en zes algemene leden. In principe zijn de leden lid voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van nog eens drie jaar.

 

Wat doet de Ouderraad?

In samenwerking met het lerarenteam organiseren wij een aantal activiteiten voor de kinderen, zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, paasfeest, schoolreis en zomerfeest. Daarnaast zijn wij ook een aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Met vragen over leuke of minder leuke dingen kunt u altijd bij ons terecht.

 

Vergaderen en activiteiten

Wij vergaderen ongeveer vier keer per jaar. Daarnaast organiseren we de activiteiten. Aan het begin van het jaar worden deze in onderling overleg verdeeld. Per Ouderraadslid komt dat neer op ongeveer twee activiteiten per schooljaar.

 

Waarom is het zo leuk?

We zijn veel “in” de school en krijgen daardoor veel van onze kind(eren) en de school te zien. De activiteiten organiseren we in samenwerking met het lerarenteam. Hierdoor komen wij meer in contact met de leerkrachten en leren daardoor de leerkrachten beter kennen en zij ons. Het lerarenteam, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad samen proberen de kinderen een zo leuk mogelijke schooltijd te geven.

 

Wie zijn de leden op dit moment?

Bjorn Bakker (voorzitter, kinderen in groep 3/4b en 5/6b)/

Glenda van de Rest (penningmeester, kinderen in groep 4/5 a en 3a)

Saskia vd Kieboom (secretaris, kinderen in groep 6/7a  en 8a)

Linda van Putten (kind in groep 6/7a)

Loma de Bel (kind in groep 6/7a)

Desiree Barten (kinderen in groep 1/2b en 7b
Alexandra de Jel (kind in groep 1/2b)

 

Bereikbaarheid Ouderraad?

Bij vragen, uitleg over de Ouderraad, opmerkingen en suggesties kunt u ons uiteraard altijd aanspreken. We zijn ook per mail bereikbaar op ortoermalijn@hotmail.nl

Interesse voor de Ouderraad?

Indien u interesse heeft om mee te denken en mee te praten over de activiteiten in en rondom de school van uw kind, laat het ons dan weten!

 

Ouderbijdrage

Om de activiteiten te kunnen bekostigen vragen we een vrijwillige bijdrage. De hoogte van deze bijdrage ligt ieder jaar rond de 35 euro. In de bijlage bij de schoolgids staat het exacte bedrag vermeld.

Het bedrag wordt onder andere besteed aan: een sinterklaascadeau, de kerstmaaltijd, de paaslunch en de ongevallenverzekering voor alle hulpouders.  Meer informatie over de ouderbijdrage van het huidige schooljaar kunt u hier vinden.

 

Jaarstukken

Als u wilt weten welke activiteiten wij vorig schooljaar hebben georganiseerd, kunt u het jaarverslag downloaden. De financiën kunt u inzien in de jaarrekening.
jaarrekening 2016-2017
jaarrekening 2015-2016