Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Welkom op de website van 

KBS De Toermalijn

Wij zijn een katholieke basisschool in Zwijndrecht met twee locaties. De ene locatie is gelegen in de wijk Walburg aan de Schaepmanlaan. Onze andere locatie ligt in het oude centrum van Zwijndrecht aan de Emmastraat. Op de Toermalijn staan wij voor goed onderwijs, waarbij ieder kind uitgaat van zijn/haar eigen talenten.


Centraal daarin staat:
‘Wees goed voor jezelf, wees goed voor de ander, wees goed voor je omgeving.'De toermalijn wordt een Montessori school!

Tot ons genoegen willen wij jullie op de hoogte brengen van een mooie ontwikkeling op onze school. Met een onderwijsvernieuwing willen wij ons richten op een onderwijsaanbod dat beter tegemoetkomt aan datgene onze kinderen nu en in de toekomst nodig zullen hebben. Hieronder leggen wij u uit waarom wij voor deze vernieuwing kiezen en hoe we dit gaan vormgeven. 

 

Goed voorbereid op de toekomst 

Onze maatschappij is continu in beweging en verandert sneller dan ooit. Niemand kan precies voorspellen hoe de banen van de toekomst eruit zullen zien of wat de rol van onze kinderen in die maatschappij zal zijn. Maar wat wij wel kunnen, is onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst! 

 

Tijdens een studie-tweedaagse met het team hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe we de kinderen goed kunnen voorbereiden en wat wij belangrijk vinden in het door ons als school geboden onderwijs. Met een vernieuwend onderwijsaanbod, willen we zorgdragen voor een goede balans tussen de overdracht van kennis en vaardigheden en het meer zelfstandig leren van de kinderen. Naast de vertrouwde vakken die alle kinderen als basis nodig hebben, willen wij op onze school veel meer nadruk leggen op vaardigheden zoals het dragen van verantwoordelijkheid, het kunnen samenwerken en het durven ondernemen.  

 

De ideeën van Maria Montessori blijken naadloos aan te sluiten bij de manier waarop wij als school ons onderwijsaanbod willen vormgeven. En daarom hebben wij, met instemming van de medezeggenschapsraad, ervoor gekozen om het Montessoriconcept (stapsgewijs) in te voeren op onze school. 

 

Montessorionderwijs op de Toermalijn 

In het montessorionderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen de natuurlijke drang hebben om zich te ontwikkelen en ontplooien. Montessori werkt vanuit de gedachte dat een kind spontaan kan leren als het op het juiste moment de juiste middelen krijgt aangereikt. Op deze manier leren kinderen in een uitdagende omgeving met behulp van aantrekkelijke materialen, zoveel mogelijk in hun eigen tempo, gebruikmakend van hun eigen kunnen. Belangrijke principes voor ons zijn hierbij: 

 

  • Individuele benadering  
  • Stimuleren van zelfstandigheid 
  • Inspirerende en uitdagende leeromgeving 
  • Aantrekkelijk en zelfcorrigerende materialen 
  • Afwisseling in werkvormen en een betekenisvolle context 


Yes! Kinderopvang verzorgt vanuit onze school de peuteropvang, voorschoolse en naschoolse opvang.

Bel en bezoek ons!

Postadres
Schaepmanlaan 23 3332 HW Zwijndrecht

Locaties
Schaepmanlaan 23
T 078 - 6122323

Emmastraat 9
T 078 - 6127535
Contact

Instagram

Kalender

Beschrijving
20 februari 2021
Voorjaarsvakantie
19 maart 2021
Rapport
23 maart 2021
Oudergesprekken middag
25 maart 2021
Oudergesprekken middag en avond
01 april 2021
Paaslunch
bekijk de volledige kalender

Volg ons op Facebook

Engels vanaf groep 1!


Onlangs zijn we op de Toermalijn begonnen met een nieuwe verbeterde versie van Holmwoods: Tweens. Met deze methode leren de kinderen vanaf groep 4 Engels op een hoog niveau!


De groepen 1 tot en met 3 werken nu met thema’s waarin ook Engels verweven is. Ze gebruiken woorden van de methode Tweens zodat ze, als ze naar groep 4 gaan, mogelijk het beginnersniveau van Tweens al behaald hebben.

De kinderen zijn gestart met een instaptoets om te bekijken in welk niveau ze nu instromen. Zo zijn er de startniveaus: beginners, discoverers, explorers en pioneers. Nog hogere niveaus zijn breakthrough, elementary en intermediate.