Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Welkom op de website van 

KBS De Toermalijn

(Anna Paulownastraat 8, 3331AA Zwijndrecht. 078-6122323)

 

Op de Toermalijn staan wij voor goed onderwijs, waarbij ieder kind uitgaat van zijn/haar eigen talenten.

Centraal daarin staat: ‘Wees goed voor jezelf, wees goed voor de ander, 

wees goed voor je omgeving.'

De Toermalijn wordt een Montessori school!

Met een onderwijsvernieuwing willen wij ons richten op een onderwijsaanbod dat beter tegemoetkomt aan datgene onze kinderen nu en in de toekomst nodig zullen hebben.
In het montessorionderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen de natuurlijke drang hebben om zich te ontwikkelen en ontplooien. Montessori werkt vanuit de gedachte dat een kind spontaan kan leren als het op het juiste moment de juiste middelen krijgt aangereikt. Op deze manier leren kinderen in een uitdagende omgeving met behulp van aantrekkelijke materialen, zoveel mogelijk in hun eigen tempo, gebruikmakend van hun eigen kunnen. Belangrijke principes voor ons zijn hierbij:

Individuele benadering
Stimuleren van zelfstandigheid
Inspirerende en uitdagende leeromgeving
Aantrekkelijk en zelfcorrigerende materialen
Afwisseling in werkvormen en een betekenisvolle context

 

Yes! Kinderopvang verzorgt vanuit onze school de peuteropvang, voorschoolse en naschoolse opvang.

Bel en bezoek ons!

Anna Paulownastraat 8
3331 AA Zwijndrecht

T 078 - 6122323
Contact

Instagram

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 


Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. 
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 


Volg ons op Facebook

Engels vanaf groep 1!


Onlangs zijn we op de Toermalijn begonnen met een nieuwe verbeterde versie van Holmwoods: Tweens. Met deze methode leren de kinderen vanaf groep 4 Engels op een hoog niveau!


De groepen 1 tot en met 3 werken nu met thema’s waarin ook Engels verweven is. Ze gebruiken woorden van de methode Tweens zodat ze, als ze naar groep 4 gaan, mogelijk het beginnersniveau van Tweens al behaald hebben.

De kinderen zijn gestart met een instaptoets om te bekijken in welk niveau ze nu instromen. Zo zijn er de startniveaus: beginners, discoverers, explorers en pioneers. Nog hogere niveaus zijn breakthrough, elementary en intermediate.