Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Welkom op de website van 

KBS De Toermalijn

Wij zijn een katholieke basisschool in Zwijndrecht met twee locaties. De ene locatie is gelegen in de wijk Walburg aan de Schaepmanlaan. Onze andere locatie ligt in het oude centrum van Zwijndrecht aan de Emmastraat. Op de Toermalijn staan wij voor goed onderwijs, waarbij ieder kind uitgaat van zijn/haar eigen talenten.


Centraal daarin staat:
‘Wees goed voor jezelf, wees goed voor de ander, wees goed voor je omgeving.'De toermalijn wordt een Montessori school!

Tot ons genoegen willen wij jullie op de hoogte brengen van een mooie ontwikkeling op onze school. Met een onderwijsvernieuwing willen wij ons richten op een onderwijsaanbod dat beter tegemoetkomt aan datgene onze kinderen nu en in de toekomst nodig zullen hebben. Hieronder leggen wij u uit waarom wij voor deze vernieuwing kiezen en hoe we dit gaan vormgeven. 

 

Goed voorbereid op de toekomst 

Onze maatschappij is continu in beweging en verandert sneller dan ooit. Niemand kan precies voorspellen hoe de banen van de toekomst eruit zullen zien of wat de rol van onze kinderen in die maatschappij zal zijn. Maar wat wij wel kunnen, is onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst! 

 

Tijdens een studie-tweedaagse met het team hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de vraag hoe we de kinderen goed kunnen voorbereiden en wat wij belangrijk vinden in het door ons als school geboden onderwijs. Met een vernieuwend onderwijsaanbod, willen we zorgdragen voor een goede balans tussen de overdracht van kennis en vaardigheden en het meer zelfstandig leren van de kinderen. Naast de vertrouwde vakken die alle kinderen als basis nodig hebben, willen wij op onze school veel meer nadruk leggen op vaardigheden zoals het dragen van verantwoordelijkheid, het kunnen samenwerken en het durven ondernemen.  

 

De ideeën van Maria Montessori blijken naadloos aan te sluiten bij de manier waarop wij als school ons onderwijsaanbod willen vormgeven. En daarom hebben wij, met instemming van de medezeggenschapsraad, ervoor gekozen om het Montessoriconcept (stapsgewijs) in te voeren op onze school. 

 

Montessorionderwijs op de Toermalijn 

In het montessorionderwijs wordt ervan uitgegaan dat kinderen de natuurlijke drang hebben om zich te ontwikkelen en ontplooien. Montessori werkt vanuit de gedachte dat een kind spontaan kan leren als het op het juiste moment de juiste middelen krijgt aangereikt. Op deze manier leren kinderen in een uitdagende omgeving met behulp van aantrekkelijke materialen, zoveel mogelijk in hun eigen tempo, gebruikmakend van hun eigen kunnen. Belangrijke principes voor ons zijn hierbij: 

 

  • Individuele benadering  
  • Stimuleren van zelfstandigheid 
  • Inspirerende en uitdagende leeromgeving 
  • Aantrekkelijk en zelfcorrigerende materialen 
  • Afwisseling in werkvormen en een betekenisvolle context 


Yes! Kinderopvang verzorgt vanuit onze school de peuteropvang, voorschoolse en naschoolse opvang.

Bel en bezoek ons!

Postadres
Schaepmanlaan 23 3332 HW Zwijndrecht

Locaties
Schaepmanlaan 23
T 078 - 6122323

Emmastraat 9
T 078 - 6127535
Contact

Instagram

Kalender

Beschrijving
17 oktober 2020
Herfstvakantie
26 oktober 2020
Studiedag
04 november 2020
Nationale schoolontbijt
14 november 2020
Aankomst Sinterklaas
16 november 2020
Studiedag, kinderen vrij
bekijk de volledige kalender

Volg ons op Facebook

Engels vanaf groep 1!


"Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst.