Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

Informatie over de MR schooljaar 2018/2019

De MR van de Toermalijn bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders. De volgende personen nemen deel in de MR.
1 termijn duurt 4 jaar.

Naam Leerkracht of ouder Email  Termijn/ jaar van aftreden 
Margot Coster Leerkracht groep 6 (SL)          Margot.coster@skoba.nl 2e termijn
Sept 2021
Kelly Visser Leerkracht groep 8 (ES)
Penningmeester
Kelly.visser@skoba.nl 2e termijn
Sept 2020
Sandra Knijnenburg Leerkracht groep 5 (SL) Sandra.knijnenburg@skoba.nl 3e termijn
Sept 2019
Renee Brockbernd Leerkracht groep 8 (ES) Renee.brockbernd@skoba.nl 1e termijn
Sept 2021
Cindy Theunisse Ouder (ES)
Voorzitter
voorzitter.mrtoermalijn@skoba.nl 2e termijn
Sept 2019
Martin den Dulk Ouder (SL) mdd@valkwelding.com 1e termijn
Sept 2020
Magda van Gent Ouder (ES) Magda_lindhout@hotmail.com 1e termijn
Sept 2022
Michael van Ockenburg Ouder (SL) Secretaris secretaris.mrtoermalijn@skoba.nl 1e termijn
Sept 2022In de MR worden allerlei schoolse aangelegenheden besproken, zoals onder andere de formatie, het zorgplan en communicatie met ouders. Maar ook de begroting en advies over leerlijnen komen aanbod.

De MR heeft als taak binnen de school een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. Het is de taak van de MR er voor te zorgen dat een ieder binnen de school zijn/haar belangen naar voren kan brengen, zijn gezichtspunten toe kan lichten en eventueel kan verdedigen. Hierbij staat het belang van de school voorop.

De MR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op de locatie Schaepmanlaan. Het jaar verslag kunt u hier downloaden.

MR vergadering 13-02-2019

MR vergadering 12-12-2018