Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuwsbrieven

Hieronder staan de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben.

De algemene nieuwsbrief verschijnt ongeveer 1x per 4 weken. In deze nieuwsbrief kunt u onderwerpen lezen die vooral te maken hebben met het onderwijs op ‘de Toermalijn’.

schooljaar 2017-2018:

 

archief schooljaar 2016-2017:

nieuwsbrief 1 (het certificaat VVTO en Master Sen diploma's)
nieuwsbrief 2 (Snappet)
nieuwsbrief 3 (veiligheidsenquete)
nieuwsbrief 4 (huiswerk in groep 8)
nieuwsbrief 5 (huiswerk in groep 5 t/m 8)
nieuwsbrief 6 (nieuwe normering LVS en overgang van groep 2 naar groep 3)
nieuwsbrief 7 (uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek)
nieuwsbrief 8 (missie en visie van de Toermalijn)
nieuwsbrief 9 (ervaringen gastcolleges van groep 8 leerlingen)
nieuwsbrief 10a  (plannen schooljaar 2017-2018)
nieuwsbrief 10b  (plannen schooljaar 2017-2018)